ตำแหน่งงาน :-
ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ / Export Sales Manager (Urgent!!!)