ตำแหน่งงาน :-
เจ้าหน้าที่แผนกคอมพิวเตอร์ (IT Support)