ซื้อเลย

ดูผลิตภัณฑ์อื่น

ระบบคุณภาพมาตรฐานด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้ “ผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอม” เป็นที่เชื่อมั่นในด้านคุณภาพมาตรฐาน ด้านการผลิตและการบริหารงาน บริษัทฯ จึงได้นำระบบคุณภาพมาตรฐานสากล GMP, HACCP, ISO 9001, BRC, HALAL และ Green Industry มาใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิตและการบริหารงานในทุกขั้นตอน เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้เสมอว่าผลิตภัณฑ์ของ “ตราแม่ประนอม” ทุกขวดมีคุณภาพมาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย
 
จากความพยายามในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ทั้งในด้านรูปแบบ รสชาติ และศักยภาพด้านการผลิตที่ใส่ใจในทุกขั้นตอน ผนวกกับนโยบายการบริหารที่ยึดถือลูกค้ามาเป็นสำคัญ ทำให้ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปีที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมได้รับความไว้วางใจและเชื่อมั่นในคุณภาพจากผู้บริโภคด้วยดีตลอดมา
 1. •  ได้รับรองมาตรฐานอาหาร ฮาลาล 
  •  ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
 2. •  ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP และ HACCP
   
 3. •  ได้รับการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 2
 4. • ได้รับการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3
   
 5. • ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย(มรท. 8001-2553)
 6. •  ได้รับการรับรองมาตรฐาน BRC (Global Standard for Food Safety) จาก บริษัท BVC และ สถาบัน UKAS
กระบวนการผลิตได้รับมาตรฐานสากล

บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด ได้นำระบบความปลอดภัยทางด้านอาหารมาใช้กับกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การรับวัตถุดิบซึ่งจะต้องใหม่ สด และสะอาด ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ รวมถึงต้องผ่านการตรวจหาสารตกค้าง หลังจากนั้น จึงนำวัตถุดิบมาผ่านการคัดเลือกและฆ่าเชื้อก่อนนำไปสู่กระบวนการผลิตแบบธรรมชาติตามสูตรต้นตำรับอาหารไทย รวมไปถึงขั้นตอนการบรรจุภาชนะที่ใช้จะต้องผ่านการล้างและอบฆ่าเชื้อทุกครั้ง ก่อนเข้าสู่กระบวนการบรรจุด้วยเครื่องบรรจุอัตโนมัติมาตรฐานประเทศเยอรมนี ที่ใช้การควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งช่วยให้มีความปลอดภัยในการใช้งาน และผ่านการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอนจากเจ้าหน้าที่ควบคุมโดยเฉพาะ

ขั้นตอนการเตรียมการ

วัตถุดิบจะต้องสด ใหม่ และสะอาด

กระบวนการผลิต

กระบวนการผลิตแบบธรรมชาติตามสูตรต้นตำรับอาหารไทย

การบรรจุภัณฑ์

ขั้นตอนการบรรจุภาชนะที่ใช้จะต้องผ่านการล้างและอบฆ่าเชื้อทุกครั้ง ก่อนเข้าสู่กระบวนการบรรจุ

ใบรับรองคุณภาพ

ได้การรับรองคุณภาพมาตราฐานในระดับสากล โดยมีทีมงานและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการค้นคว้าวิจัยที่ได้มาตรฐาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกชนิด โดยมีทีมงานและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการค้นคว้าวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการผลิตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีห้องตรวจสอบวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพ ทั้งทางกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยา โดยทีมนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นผู้ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัททุกล็อตก่อนออกสู่ตลาด จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ “ตราแม่ประนอม” ทุกขวดมีคุณภาพได้มาตรฐาน และคงรสชาติมาตรฐานสูตรต้นตำรับได้เป็นอย่างดี

 

 

สิ่งสำคัญ ที่ถือเป็นนโยบายหลักในการผลิตสินค้าของบริษัทฯ ก็คือ ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของตรา “แม่ประนอม” ไม่ใส่สี ไม่ใส่ผงชูรส และไม่ใช้วัตถุกันเสียใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อผู้บริโภคจะได้รับความปลอดภัย อีกทั้งยังนำพืชสมุนไพรไทยที่เป็นโภชนาการอาหารเพื่อสุขภาพ มาเป็นส่วนประกอบในการผลิตอีกด้วย จึงนับว่าส่วนผสมทั้งหมดล้วนเป็นสารอาหารจากธรรมชาติอย่างแท้จริง

ระบบปิดปรับปรุงชั่วคราว