ซื้อเลย

ดูผลิตภัณฑ์อื่น

สมัครด้วยตนเอง  (Walk in) :

  • วันจันทร์ - วันเสาร์  (เวลา 8.00 น. - 10.30 น.)
  • เดินทางมาสมัครด้วยตนเองที่  บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด
  • 68/10 หมู่ 12 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
  • โทร. 0-2441-3595 ถึง 8 
  • ติดต่อ ฝ่ายบุคคล #229, #230
  • ส่งรายละเอียดมาที่  hr@maepranom.com
ตำแหน่งงาน จำนวน วันและเวลาประกาศ
พนักงานฝ่ายผลิต
6 15 พ.ค. 2564 สมัคร รายละเอียด
ช่างคุมเครื่อง
4 20 เม.ย. 2564 สมัคร รายละเอียด
พนักงานขาย
2 6 มี.ค. 2563 สมัคร รายละเอียด
พนักงานเชียร์ขาย (PC)
5 6 มี.ค. 2563 สมัคร รายละเอียด
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)
2 6 มี.ค. 2563 สมัคร รายละเอียด
ระบบปิดปรับปรุงชั่วคราว