ซื้อเลย

ดูผลิตภัณฑ์อื่น

“แม่ประนอม” คว้า 2 รางวัล “ผู้ส่งออกธุรกิจยอดเยี่ยม (Best Exporter)” และรางวัล “สินค้าฮาลาลยอดเยี่ยม (Best Halal)”

Back
ข่าว Post : 28.08.2020   |   161
ข่าวดีแม่อยากแชร์
“แม่ประนอม” คว้า 2 รางวัล 
“ผู้ส่งออกธุรกิจยอดเยี่ยม (Best Exporter)” 
และรางวัล “สินค้าฮาลาลยอดเยี่ยม (Best Halal)”
จากเวทีผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2563 (PM’s Export Award 2020)
ขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมมาตลอด
ไม่มีคนจิ้ม ไม่มีคนกิน ไม่มีแม่ประนอม 
ขอขอบคุณจากใจแม่ประนอม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tags:
#แม่ประนอม

PEOPLE ALSO LIKED THIS

ระบบปิดปรับปรุงชั่วคราว