ซื้อเลย

ดูผลิตภัณฑ์อื่น

บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งพลังใจ ให้คนไทยสู้วิกฤติจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

Back
ข่าว Post : 17.05.2021   |   145

บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งพลังใจ ให้คนไทยสู้วิกฤติจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ครั้งร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต และเศรษฐกิจของคนไทย พร้อมทั้งขอขอบคุณ และเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน โดยบริษัทฯ จะขอยืนเคียงข้างทุกหน่วยงานหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เราชาวไทยก้าวผ่านวิกฤติ และอุปสรรคในครั้งนี้ไปด้วยกัน

โดยทางบริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ความช่วยเหลือให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร : วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

2. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : วันที่ 6 พฤษภาคม 2564

3. สมาคมเผยแผ่คุณธรรม “เต็กก่า” จีจินเกาะ : วันที่ 6 พฤษภาคม 2564

4. สหทัยมูลนิธิ : วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

5. สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป : วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

PEOPLE ALSO LIKED THIS

ระบบปิดปรับปรุงชั่วคราว