ซื้อเลย

ดูผลิตภัณฑ์อื่น

บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด ร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

Back
ข่าว Post : 25.05.2020   |   1756

บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID -19 โดยการร่วมส่งมอบผลิตภัณฑ์ ตรา แม่ประนอม และผลิตภัณฑ์ที่มีความจำเป็นต่อสุขอนามัยอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะที่ยากลำบากนี้ โดยทำการส่งมอบให้กับหน่วยงาน หรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

หน่วยงาน : โรงพยาบาลบําราศนราดูร / เมื่อวันที่ 07/04/63

 

หน่วยงาน : โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ / เมื่อวันที่ 09/04/63

 

หน่วยงาน : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย / เมื่อวันที่ 12/04/63

 

 

หน่วยงาน : โครงการกล่องกำลังใจ เพจอีจัน / เมื่อวันที่ 02/05/63

 

 

 

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย / เมื่อวันที่ 11/05/63

 

 

 

หน่วยงาน : วัดญาณเวศกวัน / เมื่อวันที่ 11/05/63

 

 

 

หน่วยงาน : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ / เมื่อวันที่ 13/05/63

 

 

 

หน่วยงาน : วงสินเจริญ บราเธอร์ส เพื่อร่วมบริจาคช่วยเหลือชุมชนหลังสถานีรถไฟหัวหมาก 

เมื่อวันที่ 14/05/63

PEOPLE ALSO LIKED THIS

ระบบปิดปรับปรุงชั่วคราว